Vasa Orden av Amerika
                  svensk-amerikansk kultur- och vänskapsorganisation

Foto; Madeleine Thour
Foto; Madeleine Thour

Vad är vasa orden av amerika?

The Vasa Order of America, Vasa Orden av Amerika, är ett svenskamerikanskt ordenssällskap. Orden bedriver social verksamhet och stöttar forskning och utbildning kopplad till svenskamerikanska frågor.

Vasa Orden av Amerika är en svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation som är etablerad på båda sidor om Atlanten. Den har
omkring 22 000 medlemmar fördelade på c:a 240 loger i USA, Kanada, och Sverige och är därmed den största organisationen i sitt slag.

Vasa Orden av Amerika är en politiskt och religiöst fristående organisation.  Hans Majestät Konungen är Ordens höge beskyddare.

Klicka på bilden för att läsa mer om vår gemenskap

gemenskap

Vårt sociala engagemang är mycket viktigt. Vi arbetar för vänskap medlemmarna emellan. Här finner du vänner som sprider glädje i livets med- och motgång.  Logen Mälardrottningens aktiviteter är inte endast kultur och allvar. Det finns även mycket fest och underhållning. 

Klicka på bilden för att läsa mer om våra aktiviteter

kultur

Logen Mälardrottningen har ett brett kulturutbud. Kulturledaren anordnar och bjuder in till ett antal kulturaktiviteter under året. Exempel på aktiviteter är besök på muséer och utställningar, gå på konserter och föredrag samt besöka kulturbiograf och teater.

Klicka på bilden för att läsa mer om vår historia

tradition

Vasa Orden av Amerika bildades i New Haven, Connecticut, USA den 18 september 1896 av svenska emigranter. Livet var ibland hårt för emigranterna som gick samman för att bilda Vasa Orden av Amerika, i första hand för att hjälpa de som genom sjukdom råkat i nöd. 
ÄDELMOD- SANNING - ENIGHET