logen mälardrottningen nr 563

Logen Mälardrottningen nr 563 är en lokalloge under Vasa Orden av Amerika.

Vi är en loge i utveckling vad gäller aktiviteter och medlemsantal. Logen Mälardrottningen har goda kontakter med andra lokalloger. Våra logemöten besöks ofta av medlemmar från Mellansverige och våra medlemmar besöker ofta andra lokalloger.

Vårt sociala engagemang är mycket viktigt. Vi arbetar för vänskap medlemmarna emellan. Här finner du vänner som sprider glädje i livets med- och motgång. 

Logen Mälardrottningens aktiviteter är inte endast kultur och allvar. Det finns även mycket fest och underhållning. Olika slags program som; föredrag, filmer, framträdanden och samvaro i gemytliga former. Utflykter anordnas till trevliga och intressanta resmål eller till någon annan loge. Kulturfester och andra speciella evenemang är en naturlig del av Mälardrottningens verksamhet. Logemöten tid och lokal meddelas via separat kallelse.

Historia

Vasa Orden av Amerika bildades i New Haven, Connecticut, USA den 18 september 1896 av svenska emigranter. Livet var ibland hårt för emigranterna som gick samman för att bilda Vasa Orden av Amerika, i första hand för att hjälpa de som genom sjukdom råkat i nöd. Det fanns också ett behov att träffas under värdiga former för att vårda kulturarvet från hemlandet. Karl Oskar och Kristina från Duvemåla får symbolisera dessa tidiga utvandrare till Amerika.

Vasa Orden av Amerika kom till Sverige 1924. Den första logen bildades i Göteborg av hemvändande svenskar. Verksamheten har efterhand utvidgats och det finns för närvarande 47 lokalloger med totalt över 4 000 medlemmar, från Härnösand i norr till Trelleborg i söder. När verksamheten växte bildades distriktsloger – idag finns i Sverige två Distriktsloger: Distriktslogen Norra Sverige nr 19 och Distriktslogen Södra Sverige nr 20. Inriktningen har efter hand ändrats från att huvudsakligen vara fokuserad på att räcka en hjälpande hand till medlemmar i nöd till att verka för att bevara det svenska kulturarvet och att bereda medlemmarna gemenskap.

Än idag är det viktigt för oss att fortsätta hålla kontakt med andra loger i USA och Kanada.
 

VAD ÄR VASA ORDEN AV AMERIKA?

 Vasa Orden av Amerika är en svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation som är etablerad på båda sidor om Atlanten. Den har omkring 22 000 medlemmar fördelade på c:a 240 loger i USA, Kanada, och Sverige och är därmed den största organisationen i sitt slag. 

Vasa Orden av Amerika är en politiskt och religiöst fristående organisation. 
Hans Majestät Konungen är Ordens höge beskyddare.

VAD GÖR VASA ORDEN AV AMERIKA?

Vasa Orden av Amerika anordnar årligen Sverige-Amerikadagar eller Emigrantdagar på flera platser i Sverige. Dessa arrangemang har blivit mycket uppskattade särskilt av besökande svenskamerikaner. De två distriktslogerna i Sverige utser också ”Årets Svensk Amerikan”. De som blir tilldelade denna utmärkelse ska vara av svensk härkomst och gjort en framstående insats i sitt nya hemland. (här får vi avvakta de nya statuterna för ÅSA som håller på att arbetas fram – Pia är med i gruppen)

Den svenska delen av Vasa Orden av Amerika stödjer också logerna i USA och Kanada i deras strävanden att bevara det svenska kulturarvet och svenska traditioner. Detta sker bland annat genom att befrämja kontakter och besök av medlemmar från andra loger. 

Vasa Orden av Amerika har ungdomsklubbar på många platser, framför allt i USA. 

 

Storlogen
Storlogen med sin mantel och kungakrona – den högsta myndigheten. Storlogen är logens högsta beslutande organ. Klicka på bilden för att läsa mer Storlogen.


              

Distriktslogen 
Distriktslogen med sin prinskrona symboliserar befälsföring över sina lokalloger.  (Här finns bokstäverna DL under kronan)
Vasa Orden är i Sverige organiserad i följande två distrikt:

·       Distriktslogen Norra Sverige nr 19                                   

·       Distriktslogen Södra Sverige nr 20

De två distriktslogerna i Sverige är paraplyorganisationer för de svenska lokallogerna. Logen Mälardrottningen är ansluten till Distriktslogen Norra Sverige Nr 19. Klicka på bilden för att komma till Distriktslogen nr 19.

 

Lokallogen
Lokallogerna med riddarutrustning ska symbolisera de kämpande massorna eller de individuella medlemmarna. (du ser bokstäverna LL strax under kasken)

 

 Vasa-Arkivet i Bishop Hill

Klicka på bilden för att läsa mer om vad Vasa-Akrivet i Bishop Hill är för någonting. Detta är Vasa Orden av Amerikas officiella arkiv där du kan läsa mycket spännande historia etc.

hedersledamöter

Lars Roos
Roos började spela piano vid fyra års ålder, och tre år senare började han ta pianolektioner. Redan som sextonåring avlade han kantorsexamen i Uppsala. Han fortsatte sedan att studera piano för professor Stig Ribbing, först privat och senare i fyra år vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han fortsatte studierna i USA för Sascha Gorodnitzki, lärare vid Juilliard School, och därefter för Jorge Bolet i London. Han tilldelades Jussi Björlingstipendiet 1972. Han ackompanjerade operasångerskan Birgit Nilsson under flera världsturnéer. Roos har spelat in ett flertal skivor, varav några med populärmusik under titeln Örongodis. Sedan 2004 konserterar Roos sparsamt på grund av en ögonsjukdom.

Siri M Eliasson
Siri Eliasson har fått ännu en utmärkelse för sina insatser för svensk kultur och handel i USA. Denna gång Swedish Council of Americas Great Achievement Award. Siri har tidigare mottagit bl a Nordstjärneordern, en kunglig medalj, utmärkelserna Swedish-American of the Year och Ellis Island Award. Siri var en uppskattad honorär generalkonsul för Sverige i norra Kalifornien och har generöst stött SWEA sedan starten 1979. 

ÄDELMOD - SANNING - ENIGHET